تاسیسات

سرد و گرم ،فاضلاب، پکیژ و رادیاتور، موتورخانه