کابینت های ام دی اف، های گلس ایرانی و ترک، ممبران ، استفاده از ترمو چوب و روس تمامی دکورها، نماها ، ورودی ها، میز و صندلی و گلدان